قباد یوسفی
آگهی: تجهیزات آزمایشگاهی رنگ

لوازم صنعتی

تجهیزات آزمایشگاهی رنگ

تجهيزات آزمايشگاهي رنگ

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل: گریندومتر ، گریندومتر تک کانال ، اپلیکاتور رنگ ، فیلم کش رنگ ، فیلم کش چهار وجهی ، کالیته رنگ ، کالیته رنگ K7 ، ویسکومتر ، ویسکومتر کربس، پیکنومتر ، کاپ ویسکوزیته 2 ، کاپ ویسکوزیته 4 ، کاپ ویسکوزیته 6، کاپ ویسکوزیته ، براقیت سنج ، ضخامت سنج ، زبری سنج ، رال K7 ، کاپ دانسیته ، کریپتومتر ، رفلکتومتر ، بازتاب سنج ، کاغذ شطرنجی ، کاغذ ، گریندومتر دو کانال ، بازتاب ، فیلم تست شستشو ، تست شستشو ، تست خراش، تست اسکرچ، تست چسبندگی ، ضربه ،کراس کات ، چسب کراس کات ، تست خمش ، خمش استوانه ای ، خمش مخروطی ، مندرل ،سختی سنج ، سختی سنج مدادی ، سختی سنج پاندولی ، سختی سنج قلمی ، سختی سنج فنری ، سختی سنج کونیگ ، سختی سنج پرسوز ، تست زمان خشک شدن فیلم رنگ ، تست تبر ، تست سایش ، کالریمتر ، رنگ سنج ،اسپکتروفتومتر ، WR-10 ، پرل سرامیک، پرل زیرکونیم، اپلیکاتور میله ای ، اپلیکاتور مکعبی ، فیلم کش رنگ چهار وجهی ، فیلم کش رنگ قابل تنظیم ، فیلم کش میله ای ، اپلیکاتور چهار وجهی ، اپلیکاتور رنگ ، اسپکتروفتومتر CR8 ، کابین نور، کابین مقایسه نور ، سالت اسپری ، تست زنون ، ضخامت سنج رنگ ، ضخامت سنج فیلم تر ، ضخامت سنج فیلم خشک ، تستر رنگ خودرو ، ضخامت سنج گوآ ، فیلم کش TQC ، فیلم کش Sheen ، گریندومتر با کانال پهن ، کاتالوگ رنگ ، کاتولوگ رنگ K7 ، کابین مقایسه رنگ ، کابین نور ، گریندومتر دو کانال ، گریندومتر در رنجهای متفاوت ، گریندومتر با کانال پهن ،ساچمه سرامیک ، گلوله سرامیک ، ساخت گریندومتر ، ویسکوزیمتر ، کاپ دانسیته ، دانسیتومتر ، پیکنومتر فلزی ، پیکنومتر استیل ، پیکنومتر 100 سی سی استیل ، پیکنومتر آلومینیم ،ضخامت سنج گوآ ، ضخامت سنج GUOOU ، براقیت سنج تک زاویه، براقیت سنج سه زاویه ، تستر رنگ ، تستر رنگ خودرو ، تستر رنگ اتومبیل ، ضخامت سنج رنگ خودرو ، ضخامت سنج رنگ اتومبیل ، تستر تشخیص رنگ ، تستر تشخیص رنگ خودرو ، گریندومتر همراه با دو تیغه ، گریندومتر همراه با دو اسکرپر ، گریندو متر با اسکرپر یدک ، ضخامت سنج تشخیص رنگ خودرو ، رال K5 ، رال رنگ K5 ، کالیته رنگ K5 و ضخامت سنج التراسونیک ، ضخامت سنج فلز ، سختی سنج فلزات ، زبری سنج سند بلاست ، زبری سنج سطوح ، سختی سنج شر ، سختی سنج شر A ، سختی سنج لاستیک ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج شر D ، سختی سنج تک لاک

خوب است بدانید:

قباد یوسفی، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.