جوانمرد
آگهی: تولید کننده نیترات پتاسیم _قیمت نیترات پتاسیم

مواد شیمیایی

تولید کننده نیترات پتاسیم _قیمت نیترات پتاسیم

توليد كننده نيترات پتاسيم _قيمت نيترات پتاسيم

نیترات پتاسیم جامدی سفید رنگ نیترات پتاسیم کاربرد های فراوانی دارد از جمله مهم ترین کاربرد های نیترات پتاسیم به عنوان کود در صنایع کشاورزی است از جمله مهم ترین کود های شیمیایی است

خوب است بدانید:

جوانمرد، این آگهی را اولین بار ۶ ماه پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.

تماس با: جوانمرد