جعفری
آگهی: خریدار شکر قند خاکه قند ضایعات

ضایعات

خريدار شكر قند خاكه قند ضايعات

خریدار شکر قند خاکه قند ضایعات

بهترین خریدار شکر و قند خاکه قند ضایعات
(فقط بصورت نقد در محل)
سراسر کشور

خوب است بدانید:

جعفری، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: جعفری

مسیر آگهی: