علیرضا بهجتی اردکانی
آگهی: روغن ارده کنجد

تولید مواد غذایی

روغن ارده كنجد
ویژه به توان ۱

روغن ارده کنجد

روغن ارده کنجد اصل را از شهر حلوا و ارده تهیه نمایید
روغن ارده کنجد به روش پرس گرم

خوب است بدانید:

علیرضا بهجتی اردکانی، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۸ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: علیرضا بهجتی اردکانی