مهرداد ارجمندی
آگهی: لوله و اتصالات PVDF

کارخانه

لوله و اتصالات PVDF

لوله و اتصالات PVDF

اتصالات PVDF
لوله PVDF
فلنج PVDF
کلیه لوله و اتصالات PVDF
اتصالات PVDF بهترین قیمت
اتصالات PVDF بهترین کیفیت
بدون واسطه
عرضه مستقیم
اتصالات PVDF
بهترین شرایط در کل ایران

09176971047
09382313626
07136290183

خوب است بدانید:

مهرداد ارجمندی، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱۰ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: مهرداد ارجمندی

مسیر آگهی:

عبارات کلیدی:

لوله اتصالات PVDF