یوسفی
آگهی: شیرخشک نئوکیت

تولید مواد غذایی

شیرخشک نئوکیت

شيرخشك نئوكيت

شیرخشک مخصوص کودکان رفلاکس آلرژیک میباشد
مناسب کودکان حساس به پروتئین گاوی میباشد
مناسب کودکان دارای آلرژی شدید یا هایپوآلرژیک میباشد

خوب است بدانید:

یوسفی، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۶ روز پیش به روز شده.

تماس با: یوسفی