امیرطوسی
آگهی: تولید کول چاه بلوک سیمانی سبک حمل نخاله

خدمات ساختمانی

توليد كول چاه بلوك سيماني سبك حمل نخاله
ویژه به توان ۷

تولید کول چاه بلوک سیمانی سبک حمل نخاله

کول بلوک سیمانی سبک وسنگین پخش مصالح ساختمانی خرید ضایعات گچ پوکه آجر سوراخ وفشاری سیمان ماسه سفال تیغه ۱۰و۱۵و۲۵ جدول تمام نقاط تهران در سریعترین زمان

خوب است بدانید:

امیرطوسی، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۵ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: امیرطوسی