سیستم حفاظتی خودرو
آگهی: دزدگیرپراید بانصب

دزدگیر

دزدگیرپراید بانصب

دزدگيرپرايد بانصب

دزدگیر فابریک معمولی
پراید
از۶90هزارت تا1/300

دزدگیر فابریک تصویری
پراید
از یک میلیون و 870هزار تومان تا3/500
......
بانصب
سوکت فابریک
وگارانتی
چشم التراسونیک ۱50هزارت.در صورت درخواست مشتری

نصب درمحل شما با ایاب ذهاب
یا درب فروشگاه

خوب است بدانید:

سیستم حفاظتی خودرو، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۶ روز پیش به روز شده.

تماس با: سیستم حفاظتی خودرو

مسیر آگهی: