زرین شفا
آگهی: تعمیر دستگاه اکسیژن ساز

تجهیزات پزشکی

تعمیر دستگاه اکسیژن ساز

تعمير دستگاه اكسيژن ساز

تعمیر و سرویس انواع دستگاه های کمک تنفسی؛ اکسیژن ساز، ساکشن، بای پپ و سی پپ
تعمیر مانومتر ، تعویض زئولیت ، تعمیر برد و .....

خوب است بدانید:

زرین شفا، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱۴ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: زرین شفا