یاسینی
آگهی: اموزش رانندگی خصوصی

رانندگی

اموزش رانندگی خصوصی

اموزش رانندگي خصوصي

نحوه صحیح گرفتن پدال،تعویض دنده،پارک،خروج از پارک،دور یک فرمان ،دور دو فرمان،دنده عقب،پارک دوبل

خوب است بدانید:

یاسینی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.

تماس با: یاسینی

مسیر آگهی: