مهدی باقری
آگهی: گرانول بازیافتی - گرانول ارزان - په په تزریقی - په په

مواد شیمیایی

گرانول بازیافتی - گرانول ارزان - په په تزریقی - په په

گرانول بازيافتي - گرانول ارزان - په په تزريقي - په په

گرانول ارزان - گرانول بازیافتی - بازیافت - گرانول تزریق پلاستیک - مواد اولیه تزریق پلاستیک - گرانول دست دوم - گرانول گلدان - گرانول لوازم خودرو- گرانول قالب پلاستیک - پلی پروپیلن ارزان - مواد اولیه پتروشیمی ارزان - مواد پلاستیک - پلیمر ارزان - پلیمر بازیافتی - بازیافت - بازیافت په په - بازیافت pp- گرانول رنگی ارزان-
گرانول تولید لوازم خودرو - گرانول تولید سبد میوه - گرانول تولید دوک - گرانول تولید گلدان -گرانول تولید لوله پلاستیکی - گرانول تولید شلنگ - گرانول تولید لوله کشاورزی - په په تزریقی - په په بادی

خوب است بدانید:

مهدی باقری، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: مهدی باقری