صنایع شیمیایی اسپوتا
آگهی: سولفات منیزیم و نیترات کلسیم ممتاز

مواد شیمیایی

سولفات منيزيم و نيترات كلسيم ممتاز

سولفات منیزیم و نیترات کلسیم ممتاز

09120795905
02191010732
09333609505
شرکت اسپوتا شیمی تولید کننده سولفات منیزیم یک ترکیب شیمیایی سفید رنگ عمده کااربرد سولفات منیزیم در صنایع کشاورزی و پزشگی و .. است
نیترات کلسیم به صورت گرانول های خاکستری روشن بسیار جاذب رطوبت که عمده کاربرد نیترات کلسیم در تهیه کود تصفیه اب ومواد منفرجه میباشد

خوب است بدانید:

صنایع شیمیایی اسپوتا، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: صنایع شیمیایی اسپوتا