ستار میرلوحی
آگهی: مربی خصوصی در منزل

رشته های ورزشی

مربی خصوصی در منزل

ستار میرلوحی هستم رتبه ۵ فزیولوژی ورزشی کنکور کارشناسی ارشد و دارای مدارک معتبر بین المللی آمادگی جسمانی و پرورش اندام ، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران
با روش های علمی با تمرینات در منزل شما رو به اهداف تناسب اندام خودتون می‌رسونم

خوب است بدانید:

ستار میرلوحی، این آگهی را اولین بار ۱۰ ماه پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: ستار میرلوحی