تهویه یکتا
آگهی: فروش مبدل حرارتی با ظرفیت های متفاوت

لوازم صنعتی

فروش مبدل حرارتی با ظرفیت های متفاوت

فروش مبدل حرارتي با ظرفيت هاي متفاوت

مبدل حرارتی یک دستگاه است که برای انتقال حرارت از یک محیط به محیط دیگر استفاده می‌شود. این دستگاه شامل لوله‌هایی است که در آن آب گرم یا سرد جریان داده می‌شود و حرارت آن به محیط دیگر منتقل می‌شود.
مبدل حرارتی یکی از ابزار های مهم در صنایع مختلف است که برای انتقال حرارت از یک ماده به ماده دیگر به کار می رود. این ابزار در صنایع نفت، گاز، شیمیایی، خودرو سازی و ... کاربرد دارد. نوع ماده ‌ای که باید حرارت از آن به ماده دیگر انتقال یابد، شامل مایع و گاز است. مبدل حرارتی از لوله ها و قطعاتی تشکیل شده است که در آن انتقال حرارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بین دو سیال صورت می گیرد. مبدل حرارتی با توجه به نیاز و شرایط مختلف است که شامل:
• مبدل حرارتی تماس مستقیم
• مبدل حرارتی تماس غیر مستقیم
• لوله ای و پوسته
• صفحه ای

خوب است بدانید:

تهویه یکتا، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.