معصومی
آگهی: خرید ضایعات کاغذ باطله

ضایعات

خرید ضایعات کاغذ باطله

خريد ضايعات كاغذ باطله  09362112364

❇️ بهترین خریدار ضایعات کاغذ باطله ، خریدار کاغذ باطله ، کتاب و دفتر باطله | معصومی 09126473633 - 09362112364 |

حداقل خرید کاغذ باطله : 100 کیلوگرم

✅ با قابلیت تخمیر اسناد محرمانه در حضور نماینده شما


✅ معصومی 09126473633 -- 09362112364

http://wastep.com
http://wastepaper.ir

خوب است بدانید:

معصومی، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: معصومی

مسیر آگهی: