بازرگانی احمــ ری
آگهی: کود گرانوله خارجی رشد میوه و گل و کشاورزی

کشاورزی

کود گرانوله خارجی رشد میوه و گل و کشاورزی

كود گرانوله خارجي رشد ميوه و گل و كشاورزي

تنها کود گرانوله اصلی سرعت رشد در جهان.
رشد سریع میوه و افزایش تعداد آن.
رشد سریع سبزیجات و افزایش تعداد آن.
رشد سریع گل و افزایش تعداد گل ها.
کود بسیار قوی در رشد و تعدد پسته
کود اصل انگلیس
مخصوص اشجار میوه و گلهای زینتی و کشاورزی
کود پرمصرف اروپا
سفارشات سراسر کشور : ۲۲۰۳۱۳۵۱
همراه: ۰۹۱۲۵۵۹۲۳۴۶

خوب است بدانید:

بازرگانی احمــ ری، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ هفته پیش به روز شده.

تماس با: بازرگانی احمــ ری

مسیر آگهی: