مرکز تعمیرات زیست پردیس
آگهی: تعمیر آون

آب و فاضلاب

تعمیر آون

تعمير آون

آتعمیر HPLC
تعمیر آون
تعمیر آون فن دار
تعمیر انکوباتور
تعمیر انکوباتور یخچالدار
تعمیر کوره
تعمیر اون خلاء
تعمیر انکوباتور CO2
تعمیر شیکر
تعمیر بن ماری
تعمیر هات پلیت
تعمیر همزن مکانیکی
تعمیر پی اچ متر
تعمیر هدایت سنج
تعمیر اکسیژن متر
تعمیر کلنی کانتر
تعمیر دیتا لاگر
تعمیر بن ماری شیکر دار
تعمیر سانتریفیوژ
تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار
تعمیر اسپکتروفوتومتر
تعمیر COD متر
تعمیر BOD متر
تعمیر کلر سنج
تعمیر ترازو
تعمیر ترازو رطوبت سنج
تعمیر رفرکتومتر
تعمیر رفرکتومتر دیجیتال
تعمیر پلاریمتر
تعمیر سوکله ادامه توضیحات --> تعمیر آنالایزر شیر
تعمیر تعیین نقطه ذوب
تعمیر کرایواستار
تعمیر اتوکلاو
تعمیر ترمال سایکلر
تعمیر التراسونیک
تعمیر شوف بالن
تعمیر شیکر آرد
تعمیر میکروسکوپ
تعمیر روتاری
تعمیر رطوبت سنج شالی
تعمیر رطوبت سنج برنج
تعمیر رطوبت سنج هکتولیتر دار

فروش مواد شیمایی
فروش پی اچ متر خاک
فروش آون
فروش انکوباتور
فروش کوره
فروش بن ماری
فروش اتوکلاو
فروش pH متر
فروش الکترود
فروش سنسور
فروش هدایت سنج
فروش سختی سنج
فروش توری گلوتن شور
فروش قرص دی پی دی
فروش قرص کلر
فروش میکروسکوپ
فروش روتاری
فروش اسپکتروفوتومتر
فروش BOD
فروش COD
فروش کلر سنج
فروش لامپ میکروسکوپ
فروش لامپ اسپکت
فروش لامپ UV
فرئش رفرکتومتر
فروش التراسونیک
فروش رطوبت سنج شالی
فروش رطوبت سنج برنج
فروش رطوبت سنج هکتولیتر دار

مرکز تعمیرات زیست پردیس دانش

خوب است بدانید:

مرکز تعمیرات زیست پردیس، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: مرکز تعمیرات زیست پردیس