مهندس شناسی
آگهی: فروش اسید سیتریک آبدار و سیتریک خشک

تولید مواد غذایی

فروش اسید سیتریک آبدار و سیتریک خشک

فروش اسيد سيتريك آبدار و سيتريك خشك

فروش اسید سیتریک مونو هیدرات و آنهیدروز
وارد کننده و فروشنده اسید سیتریک خوراکی و غذایی جهت صنایع غذایی و دارویی
قیمت فروش سیتریک به روز
زیر قیمت بعلت واردات مستقیم
قابل ارسال سیتریک خرید شده به سراسر کشور در اسرع وقت

وارد کننده جهان شیمی - مهندس شناسی
88848547-88317033
09121576285

www.jahanshimi.com

خوب است بدانید:

مهندس شناسی، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: مهندس شناسی