مهندس قجاوند
آگهی: ساخت غلطک دوخت و برش ، ماسک N95 ،سه لایه پرس ،پوشک بچه

ماشین سازی

ساخت غلطک دوخت و برش ، ماسک N95 ،سه لایه پرس ،پوشک بچه

ساخت غلطك دوخت و برش ، ماسك N95 ،سه لايه پرس ،پوشك بچه

طراحی و ساخت غلطک دوخت و برش ماسک پزشکی ( ماسک سه لایه پرستاری ) ماسک سه بعدی
طراحی و ساخت غلطک نوار بهداشتی
طراحی و ساخت غلطک پوشک بچه
طراحی و ساخت انواع غلطک های طرح دار و برشی

خوب است بدانید:

مهندس قجاوند، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۵ روز پیش به روز شده.

تماس با: مهندس قجاوند