پناهیان
آگهی: خریدار ضایعات سی دی

ضایعات

خريدار ضايعات سي دي

خریدار ضایعات سی دی

خریدار ضایعات
سی دی
CD

تسویه نقدی
سراسر کرج

خوب است بدانید:

پناهیان، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۵ روز پیش به روز شده.

تماس با: پناهیان

مسیر آگهی: