مهندس اوجی
آگهی: اجاره قیچی میلگرد مرکز تهران

لوازم صنعتی

اجاره قیچی میلگرد مرکز تهران

اجاره قيچي ميلگرد مركز تهران
ویژه به توان ۱

اجاره دستگاه خم و برش میلگرد در مرکز تهران#309 21 21 0912 # تامین تجهیزات بتن اوج
برش و خم تا سایز ۲۵
برش و خم تا سایز ۳۲

خوب است بدانید:

مهندس اوجی، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۴ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: مهندس اوجی