ایمن آب کاژه
آگهی: هوزینگ استیل

آب و فاضلاب

هوزينگ استيل

هوزینگ استیل

این محفظه ها (هوزینگ) جهت جای گذاری فیلترهای میکرونی جهت حذف مواد معلق تا قطر2/0 میکرون مورد استفاده قرار میگیرد که بیشتر جهت عملیات فیلتراسیون قبل از سیستمهای اسمزمعکوس، نانو فیلتراسیون و اولترافیلتراسیون کاربرد دارد.

- انواع هوزینگ بر اساس جنس:
هوزینگ های استیل 304 و 316 – فایبرگلاس

- انواع هوزینگ بر اساس تعداد فیلتر جهت جایگذاری
هوزینگ های تک المان الی .... با توجه به ظرفیت گذر آب

خوب است بدانید:

ایمن آب کاژه، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: ایمن آب کاژه