محمد مجیدی
آگهی: ضد یخ بتن

مواد شیمیایی

ضد يخ بتن

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن - جهت بتن ریزی در روزهای سرد سال
محصولی از شرکت ژیکاوا
در گالن های 5 و 25 کیلویی
با تشکر از ایستگاه

خوب است بدانید:

محمد مجیدی، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده و ۶ روز پیش به روز شده.

تماس با: محمد مجیدی