اکبرصادقی
آگهی: گچکار حرفه ای با اکیپ حرفه ی

خدمات ساختمانی

گچکار حرفه ای با اکیپ حرفه ی

استاد کار و گچکار و پیمانکار
رابتیس ونورمخفی و ......
با اکیپی باتجربه وحرفه ی

خوب است بدانید:

اکبرصادقی، این آگهی را اولین بار ۱ ماه پیش ثبت کرده و ۲ هفته پیش به روز شده.

تماس با: اکبرصادقی