مجیدزروندی
آگهی: خریدار ضایعات کاغذ و بازیافتی کاغذ در مشهد

ضایعات

خریدار ضایعات کاغذ و بازیافتی کاغذ در مشهد

خريدار ضايعات كاغذ و بازيافتي كاغذ در مشهد

خریدار ضایعات کاغذ و سررسید و کتاب و جزوات درسی و دانشگاهی و دفتر سیاه شده و کتب درسی و دانشگاهی و بازیافتی کاغذ به بالاترین قیمت در شهر مشهد درب در منزل و محل شما بایک تماس.......
خریدار ضایعات موسسات و ادرات و ارگانها
09154803271 09154803271
خریدار کاغذ باطله به بالاترین قیمت در مشهد
امحا اسناد و کاغذ های باطله شما
خریدار انواع کتاب مستعمل قدیمی از رده خارج
09353396961

خوب است بدانید:

مجیدزروندی، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: مجیدزروندی

مسیر آگهی: