ثبت سپهر حسینی
آگهی: واگذاری رتبه 4و5 نفت و گاز

انجام پیمانکاری

واگذاري رتبه 4و5 نفت و گاز

واگذاری رتبه 4و5 نفت و گاز

واگذاری رتبه 4و5 نفت و گاز
واگذاری رتبه 5 راه و ابنیه
واگذاری رتبه 5 راه و تاسیسات
واگذاری رتبه آب و تاسیسات

واگذاری رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات
واگذاری رتبه 3 راه سازی
واگذاری رتبه 4 ابنیه ساختمان


جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه واگذاری تماس حاصل فرمایید

خوب است بدانید:

ثبت سپهر حسینی، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۶ روز پیش به روز شده.

تماس با: ثبت سپهر حسینی