محمدی
آگهی: خرید و فروش ضایعات کاغذ و مقوا فله و پرس

ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ و مقوا فله و پرس

خريد و فروش ضايعات كاغذ و مقوا فله و پرس

خریدار عمده انواع کاغذ باطله *کتاب دفتر فرم و اسناد اداری *روزنامه *کاتالوگ *تراکت* مجله و پوستر*مقوا و انواع کاغذ رنگی و پرونده های اداری وزونکن...

خریدانواع کاغذازشرکتهاوارگانهای دولتی وخصوصی
امحاءاسناداداری درحضورمشتری

خوب است بدانید:

محمدی، این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: محمدی

مسیر آگهی: