شرکت بازرگانی شیمی تجارت مروارید
آگهی: شیمی تجارت مروارید

مواد شیمیایی

شيمي تجارت مرواريد
لیست محصولات
/2
ویژه به توان ۵

شیمی تجارت مروارید

⬇️ « لیست محصولات شرکت » ⬇️

گلیسیرین
بوتیل‌‌گلیکول
پروپیلن
سیکلوهگزانون
سوربیتول
دی‌اِم‌اِف
اَستون
متیل‌اتیل‌کتون”MEK”
متیلن‌کلراید
اتیل‌گلیکول
ایزو‌پروپیل‌الکل

زایلین
متانول
اسیداستیک
متیل‌استات
تولوئن
نرمال‌بوتانول
ایزوبوتانول
ایزوبوتیل‌استات
نرمال‌بوتیل‌استات

خوب است بدانید:

شرکت بازرگانی شیمی تجارت مروارید، این آگهی را اولین بار ۱ ماه پیش ثبت کرده و ۲۰ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: شرکت بازرگانی شیمی تجارت مروارید