صنایع شیمیایی اسپوتا
آگهی: فروش نیترات منیزیم

فروش نیترات منیزیم

فروش نيترات منيزيم

09120795905 نیترات منیزیم وکربنات منیزیم و سولفات منیزیم در اسپوتا شیمی 09120795905

خوب است بدانید:

صنایع شیمیایی اسپوتا، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده و ۳ هفته پیش به روز شده.

تماس با: صنایع شیمیایی اسپوتا

مسیر آگهی: