دکتر عبدالحمید بازیاری
آگهی: بسته بندی و صادرات خرما

تولید مواد غذایی

بسته بندی و صادرات خرما

بسته بندي و صادرات خرما

شرکت مهرگان خرمای آسیا امسال نیز افتخار دارد همانند سالهای قبل در خدمت شرکتهای صادراتی خرما باشد ... (صادرات بیش از 3000 تن خرمای کبکاب استان بوشهر
...
www.bazyaridates.com
hamid.bazyari@gmail.com
09177749622

خوب است بدانید:

دکتر عبدالحمید بازیاری، از ۱۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: دکتر عبدالحمید بازیاری