مرجان کشت کار
آگهی: سوپر میگ مگ جوشکاری

ماشین سازی

سوپر میگ مگ جوشکاری

سوپر ميگ مگ جوشكاري

وایرفیدر قدرتمند با موتور 120w و گیربکس 6 غلتک
•8تغدیه یکنواخت سیم جوش تا سایز 2/3
•تولید شده با مرغوبترین مواد اولیه و قطعات اروپایی
•تنظیم آسان و پایدار سرعت سیم جوش با فیدبک جریان
•عدم حساسیت به پارامترهای محیطی
•اجرای بدون وقفه پروژه

پایدار ترین گزینه برای انواع حالتهای انتقال قطرات مذاب
Spry,Globular,Short Circuit

جوشکاری انواع پروسه های میگ مگ و توپودری
GMAW,FCAW

خوب است بدانید:

مرجان کشت کار، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: مرجان کشت کار