امیر رمضانی
آگهی: تدریس ریاضی و فیزیک کنکور

کنکور

تدریس ریاضی و فیزیک کنکور

تدریس دروس کنکور و تقویتی به روشی آسان و مفهومی
تدریس خصوصی فیزیک و ریاضیات کنکور در منزل شما

دروس تخصصی مقاطع دبیرستان و راهنمایی:


فیزیک پیش دانشگاهی علوم ریاضی
فیزیک پیش دانشگاهی علوم تجربی

فیزیک 3 سال سوم ریاضی فیزیک - شامل مباحث : ترمودینامیک، الکتریسیته ساکن، جریان الکتریکی، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
فیزیک 3 سال سوم تجربی - الکتریسیته ساکن، جریان الکتریکی، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
فیزیک 2 سال دوم ریاضی فیزیک و تجربی - شامل مباحث: بردارها، کمیتهای فیزیکی، حرکت شناسی یا سینمتیک، دینامیک، کار و انرژی، ویژگیهای ماده شامل کشش سطحی، چگالی، موئینگی و فشار گازها، گرما و قانون گازهای ایده آل

فیزیک اول دبیرستان - شامل مباحث: انرژی، دما و گرما، الکتریسیته، نور، بازتاب نور، آینه‌ها، عدسی‌ها، شکست نور


علوم تجربی پایه هشتم (دوم متوسطه جدید)
علوم تجربی پایه هفتم (اول متوسطه جدید)
علوم تجربی ششم دبستان
علوم تجربی پنجم ابتدایی

ریاضیات گسسته- رشته ریاضی- پیش دانشگاهی - شامل مباحث : گرافها، نظریه اعداد، مباحث پیشرفته ترکیبیات، احتمال
هندسه تحلیلی و جبر خطی- رشته ریاضی- پیش دانشگاهی (شامل مباحث بردارها، معادلات خط و صفحه، مقاطع مخروطی، ماتریس و دترمینان و دستگاه معادلات خطی)
حساب دیفرانسیل و انتگرال- رشته ریاضی- پیش دانشگاهی ( شامل مباحث اعداد حقیقی، قدرمطلق و جزءصحیح، دنباله ها، حد و پیوستگی، مشتق و کاربرد آن، انتگرال)
ریاضی عمومی 1و2 پیش دانشگاهی علوم تجربی
ریاضی پایه پیش دانشگاهی - علوم انسانی
حسابان- سال سوم رشته ریاضی ( شامل مباحث محسبات جبری، معادلات و نامعادلات، تابع، مثلثات، حد و پیوستگی توابع و مشتق توابع)
جبرو احتمال- سال سوم رشته ریاضی( استدلال ریاضی و استقراء، مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه، احتمال و پدیده های تصادفی، شانس در فضای گسسته و پیوسته)
هندسه 2- سال سوم رشته ریاضی ( شامل مباحث استدلال در هندسه، دایره، روابط زاویه ها و طولها در دایره، تبدیلها و نگاشتها، هندسه فضایی)
ریاضی3 - سال سوم رشته تجربی ادامه توضیحات --> ریاضی3 - سال سوم رشته علوم انسانی
ریاضی 2- سال دوم رشته های ریاضی فیزیک- علوم تجربی و فنی حرفه ای- شامل مباحث : دنباله های حسابی و هندسی، دنباله تقریبات اعشاری، مفهوم توابع، دامنه و برد، توابع یک به یک و پوشا، انتقال توابع، تابع قدر مطلق و تابع درجه دوم، توابع نمائی و لگاریتم، مثلثات، ماتریسها و ترکیبیات
هندسه 1- سال دوم ریاضی فیزیک و تجربی
آمار و مدلسازی- دوم ریاضی و علوم انسانی- سوم تجربی
ریاضی اول دبیرستان - مجموعه اعداد صحیح، حسابی، گویا، اصم و حقیقی - مجموعه ها، توان رسانی و ریشه گیری و حل معادلات توانی، اتحاد های جبری و تجزیه، معادله خط، دستگاه معادلات خطی دو مجهولی، نسبتهای مثلثاتی، عبارتهای گویا و تقسیم چند جمله‌ای ها، معادلات درجه دوم، نامعادلات جبری
ریاضی سوم راهنمایی
ریاضی پایه هفتم (اول متوسطه جدید)
ریاضی ششم ابتدایی
ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: توافقی
مهندس رمضانی

شماره تماس:09124350344
رشته تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه سراسری

خوب است بدانید:

امیر رمضانی، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۸ سال پیش ثبت کرده و ۱ سال پیش به روز شده.

تماس با: امیر رمضانی

مسیر آگهی: