ثبت سپهر
آگهی: فروش شرکت رتبه 5 نفت و گاز.اب ابنیه تاسیسات...

مالی و حسابداری

فروش شرکت رتبه 5 نفت و گاز.اب ابنیه تاسیسات...

فروش شركت رتبه 5 نفت و گاز.اب ابنيه تاسيسات...

واگذاری شرکت رتبه 5 کشاورزی

تازه صدور دارای 2 سال مهندس 4 سال گرید

سهامی خاص

آماده واگذاری میباشد

09334496823 حسینی

خوب است بدانید:

ثبت سپهر، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: ثبت سپهر