حمید صالحی
آگهی: سود پرک Caustic soda

مواد شیمیایی

سود پرک Caustic soda

سود پرك   Caustic soda

مشاوره ، ساخت و راه اندازی خط تولید سود پرک مطابق با توان تولیدی درخواستی .

Consulting, manufacturing and commissioning of caustic soda production line in accordance with the demanded production capacity.

خوب است بدانید:

حمید صالحی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۳ سال پیش به روز شده.

تماس با: حمید صالحی