مهدی بهمنی
آگهی: فروش تجهیز انتقال سوخت

ابزار و یراق

فروش تجهيز انتقال سوخت

فروش تجهیز انتقال سوخت

لوله انتقال مواد و اسیدهای خاص
برند OPW USA
مدل . '61 SO

خوب است بدانید:

مهدی بهمنی، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: مهدی بهمنی