بهنوژن
آگهی: فروش مواد شیمیائی آزمایشگاهی 2

مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیائی آزمایشگاهی 2

فروش مواد شيميائي آزمايشگاهي 2

N,N-Dimethylaniline,
N,N-Dimethylformamide HPLC
N,N-Dimethylformamide,
Dimethyl sulfoxide,
1,4-Dioxane,
1-Dodecanol
EDTA disodium copper
magnesium salt tetrahydrat
EDTA disodium salt dihydrate,
EDTA ferric sodium salt trihydrate
EDTA,
Eosin Y
Epichlorohydrin
Eriochrome black T
Ether
2_Ethoxyethanol
Ethyl acetate, (GC
Ethyl acetate, HPLC
Ethyl alcohol, ) HPLC
Ethyl alcohol,Absolute
Ethylene glycol,(GC
Fehling solution A
Fehling solution B
Ferroin solution
Fluorescein disodium salt
D(-)-Fructose
Fumaric acid,
D(+)-Galactose
Gallic acid monohydrate
Gelatin, granular ادامه توضیحات --> Giemsa stain, high purity biological stain
Glycine, 99.0% T
Glycolic acid, 70.0% solution in water
Graphite, powder
Guanidine hydrochloride
Gum arabic, powder
n-Heptan
n-Hexane
n-Hexane, (HPLC
Hydrazine monohydrate, (T
Hydrobromic acid, 47.0-49.0%
Hydrochloric acid, 35.0-37.0% (T
Hydrogen peroxide, 34.5% (T
Hydroquinone, (T
Hydroxylamine hydrochloride
8-Hydroxyquinoline, (T
Hypophosphorous acid 50wt% solution (T
Hypophosphorous acid 50wt% solution T
Imidazole%
Indium(III) nitrate hydrous
3-Indolebutyric acid
Inositol
Iodine,
0.05mol/L-Iodine solution (N/10)
Iron(II) chloride tetrahydrate, (T)
Iron(II) sulfate heptahydrate, -(T)
Iron(III) chloride hexahydrate, granula
Iron(III) chloride, anhydrous
Iron(III) chloride, anhydrous
Iron(III) nitrate nonahydrate
Iron(III) oxide, red (Fe2O3)
L-Alanin
L(+)-Arginine,)
L(+)Ascorbic aci
L(+)-Asparagine monohydrate
L(+)-Aspartic acid
L(+)-Cystein
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
L-Cysteine
L-Glutamic acid
L(-)-Proline
L(+)-Tartaric acid, L-Tyrosine, 99.0% (T)
L-Valine
Lactose monohydrate
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Lanthanum(III) oxide
Lead(II) acetate trihydrate
Lead(II) oxide
Lecithin, from soybean
Light green SF yellowish
Lithium carbonate
Lithium chloride, anhydrous
Lithium hydroxide monohydrate
Litmus
Lugol's solution, for microscopy
D-Mannitol
Magnesium acetate tetrahydrate
Magnesium chloride hexahydrate
Magnesium chloride, anhydrous,

خوب است بدانید:

بهنوژن، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱۰ سال پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.