ابراهیم ورزکار
آگهی: آسفالت کاری سراسر استان تهران دماوند رباط کریم قم ساوه

خدمات ساختمانی

آسفالت کاری سراسر استان تهران دماوند رباط کریم قم ساوه

آسفالت کاری مکانیزه و دستی کاتر زدن‌آسفالت های معیوب و پوست سوسماری تراش آسفالت با هر ضخامت تهیه و‌نصب جدول کانیو روسی کتابی جوب نهر تهیه و پخش مخلوط رودخانه ای و کوهی با هر ضخامت تهیه و اجرای بیس قیرپاشی تراشه آسفالت دیوار مالون آسفالت از نوع ۰۱۹و۰۱۲و۰۲۵

خوب است بدانید:

ابراهیم ورزکار، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۳ هفته پیش به روز شده.

تماس با: ابراهیم ورزکار