رسول قهرمانی
آگهی: تعمیرگاه تخصصی کام 2000 و bm34

تعمیرگاه

تعمیرگاه تخصصی کام 2000 و bm34

تعميرگاه تخصصي كام 2000 و bm34

تعمیرات کامل کام2000(com2000)شامل چراغ نور پایین نور بالا مه شکن جلو بوق برف پاکن دور کند
تعمیرات BSI شامل چراغ راهنما. چراغ ترمز.چراغ کوچک برف پاکن عقب و جلو.چراغ کیلومتر پریدن آمپر
خدمات تخصصی برق 206 و 207 فرانسه
تعمیرات جعبه فیوز داخل موتور با ایرادات از قبیل روشن نشدن مه شکن ،پمپ بنزین، سوختگی ، کارنکردن چراغ ها و ....
تعمیرات کام 2000 شامل تعویض نوار بوق و نوار ایربگ .نوار دسته راهنما.نوار دسته برف پاکن و............
اصفهان ، زرینشهر ، مرکز ایسیو خودرو 09132343299

خوب است بدانید:

رسول قهرمانی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: رسول قهرمانی