کرایه چیان
آگهی: تافل تضمینی , تافل هوم ادیشن تضمینی , Toefl تضمینی
تافل تضميني , تافل هوم اديشن تضميني , Toefl تضميني
ویژه به توان ۳

تافل تضمینی , تافل هوم ادیشن تضمینی , Toefl تضمینی

تافل تضمینی , تافل هوم ادیشن تضمینی , TOEFL Home Edition تضمینی در ایران

چنانچه پذیرش در دانشگاه مورد نظر در گرو مدرک زبان می باشد این مرکز به شکل تضمینی کمک خواهد کرد تا با سطح زبان فعلی خود مدرک آزمون تافل خود را کسب نمایید.

تخصص ما تنها در آزمون تافل هوم ادیشن می باشد لذا برای سایر آزمون ها برنامه ریزی نخواهیم داشت.

برای مطالعه بیشتر بر روی آدرس اینترنتی این مرکز که در آگهی درج شده است کلیک نمایید.

تافل تضمینی , TOEFL تضمینی , تافل هوم ادیشن , تافل HOME EDITON , تافل هوم ادیشن تضمینی , TOEFL HOME EDITION تضمینی

خوب است بدانید:

کرایه چیان، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۱۴ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: کرایه چیان

مسیر آگهی: