صنایع شیمیایی اسپوتا
آگهی: استات سدیم،روی، مس، نیکل، کربنات مس، نیترات و سولفاتمس

مواد شیمیایی

استات سديم،روي، مس، نيكل، كربنات مس، نيترات و سولفاتمس

استات سدیم،روی، مس، نیکل، کربنات مس، نیترات و سولفاتمس

تولید کننده سولفات مس
استات مس
استات کبالت
استات منیزیم
استات منگنز
کربنات مس
نیترات مس
نیترات روی
نیترات مس
استات سدیم
دی استات سدیم
سولفات اهن
سولفات منیزیم
سولفات روی
سولفات نیکل
استات سدیم
کلرید روی
کلرید مس
نیترات کلسیم
نیترات پتاسیم
سولفات پتاسیم
سولفات سدیم
کلرید امونیوم ایرانی و چینی
نشادر
نیترات روی
سموم و قارچ کش ها
سولو پتاس
سولفات منگنز چینی و ایرانی
مونوامونیوم فسفات
مونوپتاسیم فسفات ادامه توضیحات --> سولفات کبالت ایرانی و چینی
اسید نیتریک
اسید بوریک
اسید سولفوریک
اسید فسفریک
کلرید کلسیم چینی
متابی سولفید سدیم
سولفات امونیوم
نیترات امونیوم سولفات
شمش روی 99.99درصد
پلی وینیل الکل
استات سدیم
استات مس
استات روی
استات منگنز
استات منیزیم
سولفات کلسیم ایرانی
نیترات سدیم
نیترات مس
نیترات روی
کربنات مس
استات روی
استات سدیم
استات نیکل
استات کبالت

خوب است بدانید:

صنایع شیمیایی اسپوتا، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ هفته پیش به روز شده.

تماس با: صنایع شیمیایی اسپوتا