صنایع شیمیایی اسپوتا
آگهی: سولفات مس

سولفات مس

سولفات مس

سولفات مس پودری و کریستالی و صادراتی
جهت مصارف دامی کودی کشاورزی آبکاری
09120795905
رسمی و غیر رسمی
کیسه 25کیلویی
ارسال به کل شهرستان ها

خوب است بدانید:

صنایع شیمیایی اسپوتا، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده و ۴ هفته پیش به روز شده.

تماس با: صنایع شیمیایی اسپوتا

مسیر آگهی: