سعید شمسعلی
آگهی: بهترین خریدار ضایعات سرب خشک (زاماک)

ضایعات

بهترين خريدار ضايعات سرب خشك (زاماك)

بهترین خریدار ضایعات سرب خشک (زاماک)

بهترین خریدار ضایعات سرب خشک و شمش زاماک و سرباره زماک سرب

خوب است بدانید:

سعید شمسعلی، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۶ سال پیش ثبت کرده و ۵ روز پیش به روز شده.

تماس با: سعید شمسعلی

مسیر آگهی: