فتاح نژاد
آگهی: ریک علوفه کامل وقطعات زیرمجموعه ریک

کشاورزی

ریک علوفه کامل وقطعات زیرمجموعه ریک

ريك علوفه كامل وقطعات زيرمجموعه ريك

ریک علوفه کامل وقطعات یدکی ریک علوفه
4پره خورشیدی ، 5پره خورشیدی ، ریک 56سیم
1)مجموعه کامل اتصال خورشیدی
2)کیت کامل پیچ و مهره واشپیل
3)جک
4)بازوی گوشواره دار
5)بازوی بدون گوشواره
6)شاسی بزرگ(اصلی)
7)توپی
8)خورشیدی کامل
9)سیم ریک
10)بشقابی
11)فنرکششی
12)بست ذوزنقه ای
13)طوقه
14)شاسی کامل

**مهندس فتاح نژاد**
با سوابق اجرایی در مجموعه تراکتورسازی ایران

خوب است بدانید:

فتاح نژاد، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: فتاح نژاد

مسیر آگهی: