مجید گلزاری
آگهی: امداد خودرو رباط کریم،امداد خودرو در رباط کریم

حمل و نقل

امداد خودرو رباط کریم،امداد خودرو در رباط کریم

امداد خودرو رباط كريم،امداد خودرو در رباط كريم

امداد خودرو و یدک کش.مجهز ب سیستم چرخگیر.
تعمیرات خودرو در محل.
حمل ب شهرستان.
●امدادخودرو

محدوده فعالیت//رباط کریم.جاده رباط کریم.شهر رباط کریم.
09123894668

خوب است بدانید:

مجید گلزاری، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: مجید گلزاری

مسیر آگهی: