شرکت.اه توزیع وخرید ضایعات upvc
آگهی: خریدار ضایعات آهن بالاترین قیمت

ضایعات

خریدار ضایعات آهن بالاترین قیمت

خريدار ضايعات آهن بالاترين قيمت

خریدضایعات کلیه فلزات
باقیمت خیلی بالا
تسویه نقدی

خوب است بدانید:

شرکت.اه توزیع وخرید ضایعات upvc، این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: شرکت.اه توزیع وخرید ضایعات upvc

مسیر آگهی: