ایرج زارعی
آگهی: خریدارضایعات

ضایعات

خريدارضايعات

خریدارضایعات

خریدارضایعات‌اهن آلمینیوم تخریب ساختمان خرده ریزانباری موتورخانه رادیاتوروغیره درمحل به صورت نقدی خواهد بود

خوب است بدانید:

ایرج زارعی، این آگهی را اولین بار ۷ ماه پیش ثبت کرده و ۶ روز پیش به روز شده.

تماس با: ایرج زارعی

مسیر آگهی:

عبارات کلیدی:

خریدارضایعات