زینب فرج زاده دهکردی
آگهی: دستگاه خشک کن انواع میوه و سبزی جات

تولید مواد غذایی

دستگاه خشك كن انواع  ميوه و سبزي جات

دستگاه خشک کن انواع میوه و سبزی جات

دستگاه خشک کن میوه و سبزی جات به وسیله شوک حرارتی بدون نیاز به مواد نگه دارنده و افزودنی
تنها دستگاه موجود در ایران
محصولات خودرا کاملاارگانیک خشک کنید.

خوب است بدانید:

زینب فرج زاده دهکردی، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: زینب فرج زاده دهکردی