زلفی
آگهی: خریدار همه رقم ضایعات

ضایعات

خریدار همه رقم ضایعات

خریدار ضایعات آهن کارتن اثات منزل سمساری
خرده پارچه تیکه پارچه طاقه پارچه تریکو استوک خریداریم

خوب است بدانید:

زلفی، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: زلفی

مسیر آگهی: