توان هیدرولیک تبریز
آگهی: فروش سردکن هیدرولیک (اویل کولر)

لوازم صنعتی

فروش سردکن هیدرولیک (اویل کولر)

فروش سردكن هيدروليك (اويل كولر)

خنک کننده روغن (اویل کولر) چیست؟
اویل کولر یا مبدل خنک کننده روغن هیدرولیک تجهیزی است که معمولا از آن برای خنک کردن روغن در یونیت ها و تجهیزات هیدرولیک، استفاده می شود. زمانی که پمپ، روغن را برای ورودی به سیستم با دبی مناسب آماده می کند، این عمل سبب افزایش دمای ناگهانی روغن می شود. با توجه به اینکه دمای روغن نباید بیشتر از 60 درجه سانتی گراد یا 140 درجه فارنهایت باشد، نیاز است که یک تجهیز که به آن مبدل خنک کننده روغن گفته می شود، در راه روغن قرار گیرد.
مشخصات فنی اویل کولر
عملکرد اجزاء سیستم های هیدرولیک، با بازدهی کمتر از 100 درصد همواره منجر به ایجاد گرما در سیستم می شود. منابع مختلف تولید گرما مانند پمپ، شیر اطمینان، شیر کنترل سرعت و یا مجاورت سیستم با منابع گرمازا، افزایش درجه حرارت روغن هیدرولیک بیشتر از حد مجاز (دمایی بین 45 تا 65 درجه سلسیوس) را سبب می شود. افزایش غیر مجاز درجه حرارت، موجب اکسیداسیون روغن هیدرولیک و نازک شدن بیش از حد فیلم روغن را فراهم کرده و باعث آسیب دیدن آب بند ها و قطعات محرک می شود. هنگامی که مخزن و خطوط لوله نتواند کل حرارت تولید شده در سیستم را دفع کند، باید با استفاده از خنک کننده ها که عموما مبدل های حرارتی نامیده می شوند، نرخ دفع حرارت را از سیستم افزایش داد

خوب است بدانید:

توان هیدرولیک تبریز، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.