مهندس کریمی مشاور تخصصی
آگهی: اجاره و فروش تخت برقی بیمار

تجهیزات پزشکی

اجاره و فروش تخت برقي بيمار
ویژه به توان ۱

اجاره و فروش تخت برقی بیمار

اجاره تخت بیمارستانی سه شکن برقی

خوب است بدانید:

مهندس کریمی مشاور تخصصی، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۲ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: مهندس کریمی مشاور تخصصی